Speakers

FAGLIG KOMPETANSE

Louise Helliksen, XR Norge

Louise Helliksen - Teknologi som verktøy

leder XR Norge

Med en dobbel mastergrad i forretningsutvikling, ledelse og innovasjon, nærmere 15 år i IT bransjen og ledet en rekke store prosjekter som innovasjonsdirektør i Norges største IT selskap EVRY, bygger hun nå et multinasjonalt teknologiselskap som gründer og leder det Nasjonale nettverket innen XR teknologi, XR Norge.

Louise har et brennende engasjement for å skape nye muligheter og økt verdiskapning i grenseskillet mellom teknologi og forretning. 

 

Dagfinn Moe, SINTEF

Dagfinn Moe - Mennesket, teknologi og læring

seniorforsker SINTEF

Seniorforsker ved SINTEF og «Ta var på livet» prisvinner, som den gang da og nå vitner om et engasjement og faglig dyktighet. Adferdsforskeren setter dagsorden og løfter frem risikoatferd i trafikken hvor hans arbeid har både nasjonalt og internasjonalt bidratt til ny kunnskap som har blitt aktivt anvendt. En mann av de sjeldne, et godt eksempel på «power of joy»!

Ekaterina_Prasolova-Førland, NTNU

Ekaterina Prasolova-Førland - XR for bruk i læring

Professor NTNU

Hun har spesialisering innen IKT og læring, spesielt XR for læring og trening. Hun er en av «the first 8 pioneering ladies and 7 pioneering gentlemen» som skal bygge opp Europeisk XR Special Interes Groups (SIGs). Hvor hennes gruppe heter «XR for learning and training». En dame som aktivt bidrar som rollemodell samt fremme Norges posisjon internasjonalt innen XR for bruk i læring. Hun leder Innovative Immersive Technologies for Learning (IMTEL) forskningsgruppe og lab.

Kåre Robertsen, Nord universitet

Kåre Robertsen - Læringsutbytte ved bruk av simulering

Universitetslektor, Nord universitet

Universitetslektor ved Nord universitet avd Trafikkfag og er studieprogram ansvarlig for tunge kjøretøy. En aktiv aktør innen utviklingen av dagens læreplaner for tyngre klasser og har i ulike FoU prosjekter nasjonalt og internasjonalt arbeidet med simuleringstrening i forhold til læringsutbytte. En du ofte hører sier; «det hadde vært knall om vi fikk til, bare tenkt deg da hva vi vil kunne oppnådd». 

Arve Aasmundseth, Real Training

Arve Aasmundseth - Brannøvelse

Real Training

Arve og Real Training Virtual Reality flytter brannøvelsen inn slik at du kan øve hvor og når som helst, hele året. Alle branner starter i det små. Derfor må alle kunne iverksette korrekt slokking i løpet av de første minuttene. Arve som er utdannet røyk- og kjemikaliedykker med bred erfaring innen HMS og praktisk anvendelse av teknologi. 

Per-Erik Daviknes, Trygg-Grunn

Per-Erik Daviknes - BRAK

Trygg-Grunn

BRAK, - opplæring i håndtering av vold og trusler

Per-Erik Daviknes og Geir Nes er Trygg-Grunn, en bedrift som har spesialisert seg på forebygging og håndtering av vold og trusler i arbeidslivet. De bruker Virtual Reality til utdanning og øving for personell i brann- og helsevesenet i en stadig mer utfordrende hverdag. Riktig trening på håndtering av vold og trusler som også repeteres i VR gir trygghet og skaper større overskudd til hovedoppgaven disse yrkesgruppene utfører: å redde liv.

Hege Holltrø, Trygt Vegarbeid as

Hege Holltrø - VRoad

CEO Norsk senter for Trygt Vegarbeid AS

Hege har igjennom sitt brennende engasjement og faglige dyktighet i samarbeid med ulike profesjoner og med SINTEF som FoU partner utviklet varemerket VRoad. VRoad er bruk av VR teknologi for læring. En leder som tørr å ta utfordringen, og skaper mye glede, latter og resultater. 

Skjermo og Jenssen, SINTEF

Jo Skjermo & Gunnar D. Jenssen - Læring med bruk av teknologi

forskere SINTEF

Disse to har en helt egen evne til å sette dagsorden og gjennom systematisk arbeid fremme ny kunnskap som er avgjørende for liv og død. Som i en tunnelbrann. Men hvordan benytter de teknologien i dette arbeidet og hva er læring med bruk av teknologi? Det vil disse to forskerne gi oss et innblikk i.

Jan Erik Holen, Forsvaret

Jan Erik Holen - Øvingssimulator for førere av stridsvogner

Norwegian Army Land Warfare Center

«Det er helt nødvendig for å øke kvaliteten på mannskapet og reduseres kostander» -uttalte Fagsjef ved Hærens Våpenskole Oberst Sven Bjerke i forbindelse med bruk av teknologi i trening. «Det er vanskelig å drive mengdetrening med våre kjøretøy, både pga stor slitasje på utstyret, men også store miljømessige utfordringer».  Sen.Engineer – Sim.dept/Concept and operations Jan Erik Holen vil presenter øvingssimulator for førere av stridsvogner. 

Thor Owe Holmquist, Nord universitet

Thor Owe Holmquist - Førerkortervervelse

Universitetslektor Nord universitet

Thor Owe har i flere år benyttet simulator trening ved ervervelse av førerkort kl. B hvor han er fagansvarlig innen «Migrasjonsundervisning». Dette er et samarbeid mellom Nord universitet og Stjørdal kommune. 

Steven Bachelder, Uppsala universitet

Steven Bachelder - Egenmotiverte læringssystemer

Professor Uppsala Universitet

Professor Steven Bachelder has been doing research and teaching in interactive media, games and game technologies for over 20 years. He cofounded the game education at Uppsala University, Campus Gotland in 2001 and the Convergent Media Lab which has been working with VR, AR haptic feedback and serious games systems for over 15 years. He is currently involved in two large-scale projects; Bonus return and Mistra. His field of research is in engagement in digital games towards transferable models for intrinsically motivated learning systems.

Johan Svahn, XR Tactics

Johan Svahn - Teknologiutvikling og fremtiden for læring

CEO XR TACTICS

Johan Svahn started his first company directly after the gymnasium and have had a passion for entrepreneurship ever since. With a background as a developer together with a Bachelor’s degree in Game Design and Interactive Media, and the many years of experience as a business leader, Johan is the natural bridge between management and technology. At the end of 2015 he founded the VR studio WITS AB to focus more on education and innovation with the latest VR technology. Since then he has been teaching VR/AR development, agile project management and developed several VR applications such as a surgeon simulator, threatful situation de-escalation, first response personnel training and more.

Simon McCallum, NTNU

Simon McMallum - Bruk av VR i trening

førsteamanuensis NTNU

Simon has 15 years experience working with the technology. He has worked on gamification projects with 5 police forces around Europe as part of a Horison 2020 project, and has worked with cyber security as part of his time in Gjøvik at Høgskolen in Gjøvik and the NTNU. He will discuss the use of VR for remote collaboration in teaching both within Norway and from New Zealand to Norway.  He will discuss the collaboration with the NZ Police training college on VR for weapon use decision making and pursuit decision.   

Felix Gorbatsevich, PaleBlue

Felix Gorbatsevich - Taking VR from Oil & Gas to Space

PaleBlue

The Managing Director at PaleBlue. Leading technical expert at PaleBlue, developing advanced training simulators.

Hell Robotics logo

Hell Robotics

v/ Andrea

Hell Robotics is a group of students who are passionate about science and technology. The members come from vocational and general studies at Ole Vig VG School. They were founded in September 2017, and they participated in the 2018 FIRST Robotics Competition as the first Norwegian team ever!

Vertskap

Norsk senter for trygt vegarbeid as, logo

Samarbeidspartner - konferanseansvarlig

Norsk senter for Trygt Vegarbeid AS

Mona Grudt, konferansier

Konferansier

Mona Grudt

SINTEF, logo

Samarbeidspartner

SINTEF

XR Norway, logo

Samarbeidspartner

XR Norway

Nord universitet, logo

Samarbeidspartner - lokaler

Nord universitet

NTNU, logo

Samarbeidspartner

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU

Rikke Mo Veie, Nord universitet

Leder Trafikkfag, Nord universitet

Rikke Mo Veie

Ole Hermod Sandvik, varaordfører Stjørdal

Varaordfører Stjørdal

Ole Hermod Sandvik

Ole Vig vgs, logo

v/ Bjørnar

Ole Vig videregående skole

Musikklinja ved Ole Vig vgs. stiller sang og underholdning